απογράφω


απογράφω
απογράφω, απέγραψα βλ. πίν. 13

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀπογράφω — ἀπόγραφος copied masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἀπόγραφος copied masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) ἀπογράφω write off pres subj act 1st sg ἀπογράφω write off pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • απογράφω — (AM ἀπογράφω) καταγράφω, καταχωρίζω σε κατάλογο, κάνω απογραφή αρχ. Ι. 1. καταθέτω έγγραφη καταγγελία εναντίον κάποιου 2. παραδίδω κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων κάποιου πολίτη 3. αναγνωρίζω εγγράφως τα περιουσιακά μου στοιχεία ΙΙ. (μέσ.,… …   Dictionary of Greek

  • απογράφω — [апографо] р. производить учет, регистрацию …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • απογράφω — αψα, άφ(τ)ηκα, αμμένος 1. κάνω απογραφή: Απογράφηκαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού. 2. τελειώνω το γράψιμο: Απόγραψε το παιδί όλα τα μαθήματά του. 3. ξεγράφω, σβήνω: Αυτόν απόγραψέ τον …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀπογεγραμμένα — ἀπογράφω write off perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀπογεγραμμένᾱ , ἀπογράφω write off perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀπογεγραμμένᾱ , ἀπογράφω write off perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπογράψῃ — ἀπογράφω write off aor subj mid 2nd sg ἀπογράφω write off aor subj act 3rd sg ἀπογράφω write off fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπεγράφην — ἀπογράφω write off aor ind pass 3rd pl (epic doric aeolic) ἀπογράφω write off aor ind pass 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπογεγραμμένον — ἀπογράφω write off perf part mp masc acc sg ἀπογράφω write off perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπογεγραμμένων — ἀπογράφω write off perf part mp fem gen pl ἀπογράφω write off perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀπογραφομένων — ἀπογράφω write off pres part mp fem gen pl ἀπογράφω write off pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)